Attribut:Alphabetic term

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 500 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
Abe Nikken  +
Abe no Seimei  +
Abe no Yasuna  +
Abe no Yasunari  +
Abe Shinzō  +
Abe Yasurō  +
''Abhidharma''  +
Acala  +
''A-gyō''  +
Ainu  +
Aizawa Seishisai  +
Aizen Myōō  +
Aizu-han  +
Ajātaśatru  +
''aka-e''  +
Akechi Mitsuhide  +
Akiba Gongen  +
Akizuki  +
''akusō''  +
Alchi  +
Aleph  +
''ama''  +
''amagoi''  +
''Amagoi Komachi''  +
Amakusa  +
Amano  +
''ama no jaku''  +
Ama no murokumo no tsurugi  +
Amaterasu  +
''ama-tsu-kami''  +
''ame no hito''  +
Ame no Hohi  +
Ame-no-iwato  +
Ame no Koyane  +
Ame no Oshihomimi  +
Ame no Uzume  +
Amida  +
''Amida-kyō''  +
Amida Nyorai  +
Amitābha  +
Amoghavajra  +
Anahobe no Hashihito  +
Anan  +
Ānanda  +
''anatsurushi''  +
Anavatapta  +
An Lushan  +
''anoyo''  +
Anraku-ji  +
Ansei  +
An Shigao  +
Antoku Tennō  +
Antoni, Klaus  +
Anxi  +
''aoi''  +
''arahitogami''  +
Arai Yoshiaki  +
''arakan''  +
Arakida  +
''aramitama''  +
Arhat  +
Arima  +
Arima Harunobu  +
''Arte da lingoa de Iapam''  +
''āryāṣṭāṅga mārga''  +
''asagutsu''  +
Asahara Shōkō  +
Asai Ryōi  +
Asakura Tōgo  +
Asakusa-dera  +
Asakusa Jinja  +
Ashikaga  +
Ashikaga Tadayoshi  +
Ashikaga Takauji  +
Ashikaga Yoshimitsu  +
Aśoka  +
''ashura''  +
Ashura-ō  +
Assmann, Jan  +
Aston, William George  +
Asuka  +
Asuka-dera  +
''asura''  +
Atsuta Jingū  +
Atsuta no Enneme  +
Avalokiteśvara  +
''Avataṃsakasūtra''  +
Awa Kenzō  +
''Āyurveda''  +
Azuchi  +
Azuchi-Momoyama Jidai  +
''Azuma kagami''  +
''azusa''  +
''azusa miko''  +
B
Baekje  +
Baier, Karl  +
''bakemono''  +
''baku''  +
''bakufu''  +
''bakumatsu''  +
Bamiyan  +
''Banchō sarayashiki''  +
Bassui Tokushō  +
''bateren''  +
''Bateren tsuihōrei''  +
Batō Kannon  +
Beato, Felice  +
''Bencao gangmu''  +
Benkei  +
Benn, James  +
Benten  +
Benzaiten  +
Bidatsu Tennō  +
''bīja''  +
Bimbisāra  +
Binzuru  +
Birushana  +
Bishamon-ten  +
''biwa''  +
''biwa hōshi''  +
Biwa-ko  +
Blacker, Carmen  +
Bodhgayā  +
''bodhi''  +
Bodhidharma  +
Bodhisattva  +
Bodhisena  +
Bodiford, William  +
Bohner, Hermann  +
Bon  +
''Bonmō-kyō''  +
''bon'odori''  +
Bonten  +
Borobudur  +
''bosatsu''  +
Bosch, Hieronymus  +
''bōnenkai''  +
Bōshin Sensō  +
Boyi  +
Brahmā  +
''brāhmaṇa''  +
Brecht, Bertolt  +
Budai  +
Buddha  +
''Buddhacarita''  +
Budō  +
''buke''  +
''bukkyō''  +
''Bunbuku chagama''  +
''bunmei kaika''  +
Bunraku  +
''bunrei''  +
Bunshi Genshō  +
''bushi''  +
Bushidō  +
Butoh  +
''butsudan''  +
''Butsuzō zui''  +
Byakko  +
Byakue Kannon  +
''byōbu''  +
Byōdō-in  +
C
Cao Yuanzhong  +
Castiglione, Giuseppe  +
''catvāri āryasatyāni''  +
''chadō''  +
Chamberlain, Basil Hall  +
Chan  +
Changan  +
Chen Shou  +
''chigaya''  +
''chigi''  +
''chihaya''  +
Chijiwa Miguel  +
''chiken-in''  +
Chikubushima  +
''chikushō''  +
''chinkonsai''  +
''chi no ike''  +
''chinowa''  +
''chinowa kuguri''  +
Chinrei-sha  +
Chion-in  +
Chiossone, Edoardo  +
''chitose-ame''  +
''Chokugo engi''  +
Chōgen  +
Chōshū  +
''chūin''  +
''chūmon''  +
''chūsei''  +
''Chūzenji-ko''  +
''Civitates orbis terrarum''  +
Como, Michael  +
Conze, Edward  +
Cooper, Michael  +
D
''Da bore boluomidou jing''  +
Daian-ji  +
''daibutsu''  +
''daibutsu-yō''  +
Daigo-ji  +
Daigo Tennō  +
Daiitoku Myōō  +
''daijō bukkyō''  +
Daijō-kan  +
''daijōsai''  +
Daikashō  +
Daikoku  +
Daikoku Jōze  +
Daikoku-ten  +
''daimoku''  +
''dai-monji''  +
Daimyō  +
Daimyōjin  +
Dainichi  +
''Dainichi-kyō''  +
Dainichi-kyō sho  +
Dainichi Nyorai  +
''Dainihonkoku hokke genki''  +
''Dai Nihon-shi''  +
Daisen Kofun  +
''daisōjō''  +
''daisōzu''  +
''daitengu''  +
Daitsū-ji  +
Dakini  +
Ḍākinī  +
''dan''  +
''danka seido''  +
''danna''  +
Dan-no-ura  +
Darel  +
Daruma  +
''daruma''  +
''daruma ichi''  +
''daruma onna''  +
''dashi''  +
Date  +
Date Masamune  +
Datsueba  +
Davidson, Ronald  +
Dayanta  +
''Dayun jing''  +
Dazaifu  +
Dazaifu Tenman-gū  +
Deguchi Nao  +
Deguchi Onisaburō  +
Dejima  +
''dengaku''  +
Dengyō Daishi  +
''dentō''  +
''deva''  +
Devadatta  +
Dhāmek  +
''dhāraṇī''  +
''Dhāraṇīsamuccayasūtra''  +
Dharma  +
''dharmacakra''  +
Dharmakāra  +
''dhoṭī''  +
''dhyāna''  +
Di Shun  +
''dō''  +
Dōgen  +
Dōgen Kigen  +
''dōji''  +
Dōjō-ji  +
Dōkyō  +
Dōkyō  +
''dōsojin''  +
Dōzō  +
Doyōsei  +
Dschingis Khan  +
Dürckheim, Karlfried Graf  +
Dürer, Albrecht  +
''duḥkha''  +
Dunhuang  +
E
Ebisu  +
''ebisu kaki''  +
Ebisu Saburō  +
''eboshi''  +
Edo  +
''ee ja nai ka''  +
''Ehon sankoku yōfuden''  +
''eirei''  +
Eisai  +
Eizon  +
Eliade, Mircea  +
Elisonas, Jurgis  +
''ema''  +
''emaki''  +
Emishi  +
Enami Nobukuni  +
Enbudai  +
Endō Shūsaku  +
''engi''  +
''engimono''  +
''Engishiki''  +
Enma  +
''enmusubi''  +
''enmusubi no kami''  +
Ennin  +
En no Gyōja  +
En no Ozuno  +
Enoshima  +
Enryaku-ji  +
Entsū-ji  +
F
Faure, Bernard  +
Faxian  +
''Fazhuji''  +
Fellonosa, Ernest  +
''fenghuang''  +
Feng Shui  +
Ferreira, Cristóvão  +
Florenz, Karl  +
Francisco de Xavier  +
Fróis, Luís  +
Fudaraku  +
''Fudaraku tokai''  +
''fudoki''  +
Fudō Myōō  +
Fugen  +
Fugen Bosatsu  +
Fujieda Akira  +
Fuji-san  +
Fujita Tōko  +
Fujiwara  +
Fujiwara no Hirotsugu  +
Fujiwara no Michinori  +
Fujiwara no Nakamaro  +
Fujiwara no Senshi  +
Fujiwara no Tokihira  +
Fujiwara no Yasuhira  +
Fujiwara no Yoshifusa  +
Fujiwara Seika  +
Fujiwara Tetsuzō  +
''fujufuse''  +
Fujufuse-ha  +
Fukami Tōshū  +
''fukko shintō''  +
''fukoku kyōhei''  +
Fukuba Bisei  +
''fukujin''  +
Fukurokuju  +
Fu-lu-shou  +
''fumie''  +
''fundoshi''  +
''funnu-son''  +
''funzōe''  +
''furigana''  +
Fushimi Inari Taisha  +
''Fusō ryakki''  +
''fusuma''  +
Futami Okitama Jinja  +
Futarasan Jinja  +
''futaribashi''  +
Futsunushi  +
Fūjin  +
Fuxi  +
G
''gagaku''  +
''gaki''  +
''Gaki zōshi''  +
''gakuryo''  +
''gakuzuka''  +
Gandhāra  +
Gangō-ji  +
''Gangō-ji engi''  +
Ganzan Daishi  +
Ganzan Daishi-dō  +
''Ganzan Daishi engi emaki''  +
''Gaoseng zhuan''  +
Garuḍa  +
''gasshō-in''  +
Gautama  +
Gautama Siddhārtha  +
''Gazu hyakki yagyō''  +
Geisha  +
Gekū  +
Genbō  +
Genbu  +
''gendai''  +
''Genji monogatari''  +
Gennō Shinshō  +
Genpei Gassen  +
''Genpei jōsuiki''  +
''genpuku''  +
Genroku  +
Genshin  +
''genze riyaku''  +
''geta''  +
''gigaku''  +
Ginkaku-ji  +
''ginza''  +
Gion Matsuri  +
Goa  +
Goble, Geoffrey  +
Goch, Ulrich  +
Go-Daigo  +
Godai Myōō  +
Godō Tenrin-ō  +
''gogo''  +
Goguryeo  +
''gogyō''  +
''gohei''  +
''gohonzon''  +
Gohyaku Rakan-ji  +
''gojōgesa''  +
''gojū-tō''  +
''Gokajō no go-seimon''  +
''gokuraku''  +
''gokusotsu''  +
''goma''  +
''goma gyōji''  +
Go-Momozono  +
''gon''  +
Gonçalves, Gaspar  +
''gongen''  +
Gongen-sama  +
''gongen-zukuri''  +
''goningumi''  +
''go-on''  +
Go-Reizei Tennō  +
''gorintō''  +
Goryeo  +
''goryō''  +
''goryō-e''  +
Goryō Jinja  +
''goryō shinkō''  +
Go-Sakuramachi  +
Go-Sanjō Tennō  +
''gosanke''  +
Go-Shirakawa Tennō  +
Go-Uda  +
Gōma Daishi  +
''gōma-men''  +
''gōzanze-in''  +
Gōzanze Myōō  +
''gozan''  +
''goze''  +
''gozen''  +
''gozu''  +
Gozu Tennō  +
Granada, Luis de  +
Granet, Marcel  +
Grapard, Allan G.  +
Gṛdhrakūṭa  +
Gregor XIII  +
Groemer, Gerald  +
Guanxiu  +
Guanyin  +
''guhuo niao''  +
''Guía de Pecadores''  +
Gundari Myōō  +
''-gū''  +
''gūji''  +
Guze Kannon  +
Gyokusen-ji  +
Gyōki  +
Gyōkyō  +
H
Hachiman  +
''Hachiman gudōkun''  +
''hachiman-zukuri''  +
''hadaka matsuri''  +
''haetae''  +
''hafuri''  +
''hagoita''  +
Haguro-san  +
''haibutsu kishaku''  +
''haiden''  +
''Hai kirishitan bun''  +
Haji no Manakachi  +
''haka''  +
''hakama''  +
''hakamagi''  +
''(o)haka mairi''  +
Hakata  +
Hakuin Ekaku  +
''hamaya''  +
''hamayumi''  +
''han''  +
''han''  +
Han  +
''hanabi''  +
Hanabusa Itchō  +
Hangzhou  +
''haniwa''  +
''hannya''  +
''hannyaharamitta''  +
''Hannyaharamitta-kyō''  +
''Hannya shingyō''  +
''hanryō shintō''  +
''hansatsu''  +
''harae''  +
''haraegushi''  +
Hara Martinho  +
''hare no hito''  +
Harris, Townsend  +
Hase-dera  +
Hasekura Tsunenaga  +
Hashihaka  +