Literatur:Kamiya 1998

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Takehiro Kamiya 1998
„Fukujin to yakujin.“ In: Miyata Noboru (Hg.), Shichifukujin shinkō jiten. Tokyo: Ebisu Kōshō Shuppan 1998, S. 372–382. (Erschienen 1979. S.a. Exzerpt.)

Verwendung