Literatur:Otsuka 2008

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nobuo Ōtsuka 2008
„Shō kanzeon bosatsu shōbuku dokugai darani ju-kyō ni okeru shoki mikkyō no tokuchō- upasēna biku setsuwa o chūshin to shite.“ Kōyasan Daigaku Mikkyō Bunka Kenkyū-jo kiyō 21 高野山大学密教文化研究所紀要 (2008), S. 162—188.

Verwendung