Literatur:Nakase 1995

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Yasukiyo Nakase 1995
„Kitasato Shibasaburo ni yoru pesutokin hakken to sono shūhen.“ Nihon saikingaku zasshi 日本細菌学雑誌 [Japanese Bakteriology Magazine], Vol. 50/3 (1995), S. 637-650. (Shibasaburo Kitasato's Discovery of Plague Bacillus and Its Historical Background: On the Occasion of the Centennial Aniversary.)

Verwendung