Literatur:Kita 1998

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sadakichi Kita 1998
„Shichifukujin no seiritsu.“ In: Miyata Noboru (Hg.), Shichifukujin shinkō jiten. Tokyo: Ebisu Kōshō Shuppan 1998, S. 298–307. (Erschienen 1935. S.a. Exzerpt.)

Verwendung