Literatur:Dong 2010

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ke Dong 2010
„Nara jidai zengo ni okeru ekibyō ryūkō no kenkyū: ,Shoku Nihongi‘ ni miru ekibyō kanrei kiji o chūshin ni.“ Higashiajia bunka kōshō kenkyū 東アジア文化交渉研究 3 (2010), S. 489–509.

Verwendung