Literatur:Ujitani 1988b

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tsutomu Ujitani (Ü.) 1988
Nihon Shoki (ge): Zen gendaigo yaku. (2.) Tōkyō: Kōdansha Gakujutsu Bunko 1988.

Verwendung