Literatur:Ujitani 1988a

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tsutomu Ujitani (Ü.) 1988
Nihon Shoki (jō): Zen gendaigo yaku. (1.) Tōkyō: Kōdansha Gakujutsu Bunko 1988.