Literatur:Tsugita 1977

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Masayuki Tsugita (Ü.) 1977
Kojiki (jō): Zenyaku chū. (1.) Tōkyō: Kōdansha Gakujutsu Bunko 1977.