Literatur:Sakamoto K 1987

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Koremaru Sakamoto 1987
„Nihongata seikyō kankei no keisei katei.“ In: Inoue Nobutaka, Sakamoto Koremaru (Hg.), Nihongata seikyō kankei no tanjō. Tokyo: Daiichi Shobō 1987, S. 5–82.