Literatur:Mizuno K 2012

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kōji Mizuno 2012
„Kenzōbutsu oyobidashi ni miru fūshinraishin no chōkoku ni tsuite.“ Bulletin of the Iida City Museum 22 (2012), S. 97-140.