Literatur:Itō 2017

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Itō Setsuko 伊藤節子 2017
„kindai-ni okeru Gion Matsuri Yamahoko Junkō no keizoku-ni kan suru kōsatsu: seisei kōsha-wo chuushin-ni.“ 近代における祇園祭山鉾巡行の継続に関する考察―清々講社を中心に―. The Tourism Studies Vol. 29/No.1 (2017), S. 29-41.

Verwendung