Literatur:Fujiwara 1996

Aus Kamigraphie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Seiko Fujiwara 1996
„‚Kagami‘ to ‚Yōgo‘: Ōmu Shinrikyō jiken ni yotte shūkyōgaku wa ika ni kawatta ka.“ Tōkyō Daigaku shūkyōgaku nenpō 東京大学宗教学年報 13 (1996), S. 17-31.